Regulamin sklepu internetowego

EXTRA-LABELS.pl 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.extra-labels.pl jest własnością Bumerang Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, numer NIP: 635-10-19-784, KRS: 0000080024, REGON: 271220875, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 50.000,00 PLN, dalej zwany również Sprzedawcą.

 2. Zawartość strony internetowej oraz jej wszystkie części składowe nie może być powielana i kopiowana zarówno w części jak i w całości bez zgody właściciela, a treść, elementy graficzne, rozwiązania informatyczne i inne są chronione prawem autorskim w całości oraz we fragmentach.

 3. Sklep internetowy Extra-Labels prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem publicznej sieci internetowej, z ukierunkowaniem na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumienia polskiego prawa, zwanych dalej Nabywcami.

 4. Towary oraz Ceny prezentowane w Sklepie internetowym (dalej zwane również ofertą) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży (w rozumieniu art. 71 k.c.).

 5. Podstawowymi warunkami realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, akceptacja regulaminu, przesłanie zamówienia oraz dokonanie płatności za zamówienie.

 6. Przyjęcie zamówienia jest automatycznie potwierdzane przez nasz sklep poprzez przesłanie e-maila na adres podany w formularzu zamówienia. Otrzymanie automatycznego potwierdzenia oznacza, że zamówienie dotarło do sklepu i o ile nie nastąpi kolejny kontakt pracownika sklepu celem wyjaśnienia złożonego zamówienia (w szczególności celem potwierdzenie rodzaju, ilości i dostępności zmówionego towaru, należnej za ten towar ceny, bądź wyjaśnienia innych okoliczności), to oznacza również, że zamówienie zostało przekazane do realizacji. Automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w dniu jego złożenia lub najpóźniej do 2 dni roboczych po jego złożeniu.

 7. Przyjmujemy zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta (w tym dni ustawowo wolne od pracy) rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 8. Realizacja zamówienia trwa od 2 do 5 dni roboczych, a rozpoczyna się, o ile inne postanowienie niniejszego Regulaminu nie stanowi inaczej:

  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze oraz przelewem z terminem odroczonym - po wysłaniu przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia;

  2. w przypadku płatności kartą kredytową - po pomyślnej autoryzacji karty i potwierdzeniu dokonania transakcji

  3. w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu na koncie Sklepu kwoty zamówienia.

 9. Realizacja zamówienia jest uwarunkowana dostępnością towaru w naszym magazynie lub u producentów. W przypadku niedostępności części lub całości zamówionego towaru, Nabywca jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia).

 10. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia zamówienia, w szczególności jeśli:

  1. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym kart kredytowych;

  2. nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;

  3. przesyłka nie zostanie odebrana przez Nabywcę;

  4. zamówiony towar nie zostanie odebrany w terminie 14 dni roboczych z naszego sklepu przy opcji odbioru osobistego;

  5. nie jest możliwe dostarczenie towaru z uwagi na brak towaru u producenta.

 11. Aby wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, należy skontaktować się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z naszym sklepem.

 12. Towar i oferta:

  1. wszystkie oferowane produkty są nowe i fabrycznie zapakowane.

  2. materiały eksploatacyjne marki Extra-Labels są objęte gwarancją 1 rok;

  3. urządzenia i materiały eksploatacyjne innych marek (niż Extra-Labels) i producentów objęte są gwarancją tych producentów - więcej szczegółów na podstronie gwarancja. Okres gwarancji produktów innych niż marki Extra-Labels wynosi co do zasady 12 miesięcy, chyba że w opisie produktu jest podany inny termin;

  4. punkty a - c powyżej nie dotyczą produktów, które są sprzedawane w kategorii używane - szczegóły na tamat gwarancji i stanu tych produktów są każdorazowo zawarte w ich opisie;

  5. opisy produktów i szczegółowe dane techniczne pochodzą od producenta danych produktów, dokładamy wszelkich starań aby przedstawione w nim dane były rzetelne i sprawdzone, ale niniejszym regulaminem wyłączamy odpowiedzialność sprzedawcy za wszelkie ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem oferowanych produktów lub niezgodnością szczegółowych danych technicznych oraz opisami produktów na stronie internetowej www.extra-labels.pl, z jego rzeczywistymi właściwościami;

  6. zawartość strony internetowej sklepu ulega ciągłej aktualizacji bez powiadomienia, zmiany na stronie nie mogą być podstawą do reklamacji. Obecność produktu na stronie internetowej nie jest jednoznaczne z posiadaniem danego towaru w magazynie lub siedzibie sprzedawcy, w takim przypadku okres dostawy może się wydłużyć o okres oczekiwania na dostawę od producenta i może wynieść do 20 dni roboczych.

 1. Status dostępności produktu powyżej "2 dni" wiąże się z koniecznością sprowadzenia danego towaru. W przypadku, gdy Nabywca zrezygnuje z zamówienia, po sprowadzeniu towaru od producenta, zostaje obciążony kosztami logistycznymi tego sprowadzenia, na podstawie wystawianej faktury VAT.

 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono, że jest inaczej, wtedy ceny są podane w wartości netto bez podatku VAT, a do ceny podatek jest doliczony według stawki podatku obowiązującej w dniu zakupu. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki (transportu) do Nabywcy. Koszty transportu ponosi każdorazowo Nabywca chyba, że ustalono inaczej w drodze indywidualnych negocjacji z właścicielem sklepu lub upoważnionym pracownikiem.

 3. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania o tym. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Nabywcę, sklep internetowy zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Nabywcy o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które uzyskały status: Wysłane.

 4. Ceny mogą ulegać okresowym obniżkom na zasadach promocji:

  1. "Promocja specjalna", która obowiązuje okresowo, i której zasady (w szczególności ceny produktów) będą ustalane na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie promocji;

  2. „Promocja - Kody Rabatowe”, jest to promocja z wykorzystaniem jednorazowych kodów rabatowych wystawionych przez Sprzedawcę dla konkretnego Nabywcy, jeden kod rabatowy może być użyty tylko jednokrotnie, kody rabatowe nie łączą się, co oznacza, że do jednych zakupów można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy. Ponadto promocja ta obejmuje tylko wybrane produkty, wskazane przez sklep.

 5. Nabywca może negocjować cenę towaru.

 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Nabywcę towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Jeżeli część zamówionych produktów nie jest dostępna, a wolą Nabywcy jest częściowa realizacja zamówienia, to faktura wystawiana stosownie do zrealizowanej w danym momencie części zamówienia.

 7. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. płatność przy odbiorze - Nabywca płaci za towar na miejscu w sklepie lub należność pobiera kurier bądź listonosz w gotówce;

  2. przelew bankowy - przedpłata na podstawie faktury pro forma;

  3. karta kredytowa lub e-przelew. 

 1. Szczegółowe informacje o płatnościach (zasadach ich dokonywania i dodatkowych opłatach) znajdują się na podstronie płatności, przy czym:

  1. rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

  2. przelewy i przekazy pocztowe należy przekazywać na konto w Alior Bank S.A. nr IBAN: PL 49 2490 0005 0000 4530 2599 0156

 2. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki, zgodny z aktualnym cennikiem dostępnym na podstronie dostawy, dodatkowo informacja o kosztach przesyłki podawana jest każdorazowo podczas procedury zamówienia.

 3. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem PPUP Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej InPost oraz Fedex. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach tych firm.

 4. W chwili odbioru przesyłki Nabywca ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. Jeśli towar jest uszkodzony lub niekompletny Nabywca ma prawo spisać wraz z kurierem protokół reklamacyjny.

 5. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient ma prawo zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru, wraz z pisemnym oświadczeniem i otrzymaną fakturą VAT. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu i z kompletem wszystkich części składowych. Przesyłka taka realizowana jest na koszt Klienta. Niniejszy punkt dotyczy zamówień realizowanych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Za zwrócony towar zwracamy wartość produktu, bez kosztów przesyłki.

 6. Każdą reklamację należy zgłosić wysyłając e-mail na adres info@extra-labels lub pod numerem telefonu 695 843 372 jeszcze przed odesłaniem reklamowanego towaru. Nie zgłoszone wcześniej reklamacje nie będą uwzględniane, a przesyłka zostanie odesłana na koszt zamawiającego.

 7. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz opisem usterki lub przyczyny reklamacji. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Zastrzegamy sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. Reklamowany produkt dostarczany jest do nas na koszt Nabywcy.

 8. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej produkt jest przekazywany Nabywcy osobiście w naszej siedzibie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:

  1. sklepu w przypadku uznania reklamacji (wykrycia wady produktu, która wystąpiła bez winy Nabywcy);

  2. Nabywcy w przypadku, gdy wada produktu powstała np. na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowywania itp. (z winy użytkownika), lub w przypadku, gdy podczas sprawdzania urządzenia w serwisie wada nie wystąpiła.

 1. Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do naszej siedziby. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy lub producenta termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu nawet o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas konieczny na naprawę.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w każdej chwili, a także wycofania produktów z oferty bez podania przyczyny.

 3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na naszej stronie.

 4. Nabywca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem poprzez adres: info@extra-labels.pl. Wszelkie dane osobowe chronione są zgodnie i na podstawie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 5. Niniejszy regulamin wchodzi z życie od 1 stycznia 2016 roku, wszelkie zmiany będą zamieszczane na niniejszej stronie.

 6. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, aktualny i obowiązujący regulamin zawsze jest opublikowany na niniejszej stronie internetowej.


Szukaj

Promocje

Najczęściej kupowane

Nowe produkty

 • QL-1110NWB Brother
  QL-1110NWB Brother

  QL-1110NWB to wielkoformatowa, profesjonalna termiczna drukarka etykiet,...

  1 559,00 zł